Voorinschrijving

Zodra we samen met de GGD helderheid hebben over de definitieve datum waarop we kunnen starten,
gaan we over tot definitieve inschrijving van kinderen in de leetijd van 7 tot en met 12 jaar.

Wie het eerste komt... als je je kind(eren) nu al opgeeft, staan ze vooraan bij ons.

Je kunt alvast een mail sturen naar welkom@deplekmuiderberg.nl.
We zullen dan snel contact met je opnemen.

Het zou ons helpen als je alvast opgeeft over hoeveel kinderen het zou gaan en welke dagen ..

Met vriendelijke groet,

Team De Plek Muiderberg